16 02 2019

 "ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ"

http://daily.sribhainisahib.com/images/rabbji-2014-1.jpg

ਪਵਿਤ੍ਰ ਉਪ੍ਦੇਸ਼

 

****** 

ਕਲ ਦੋਪੈਹਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਥਾ ਦੀ ਰੇਕੌਰਡਿਂਗ :

 

******

 

ਕਲ ਪਿੱਛਲੇ ਪੈਹਰ ਨੂੰ ਸਜੇ ਦਿਵਾਨ ਚ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ :

 

 

 

******

15/02/2019 : "ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਥਾ"

Video Link :

https://www.youtube.com/watch?v=Mm1QJMHDJWg

******

 

Sunrise : 07:07 AM

Sunset : 06:14 PM

Today Aasa Di Vaar was sung by gilrs in the Divine Presence of His Holiness Sri Satguru Uday Singh Ji.

 

Video Link :

https://www.youtube.com/watch?v=fN_8EAGrUvg

15 02 2019

 "ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ"

http://daily.sribhainisahib.com/images/rabbji-2014-1.jpg

ਪਵਿਤ੍ਰ ਉਪ੍ਦੇਸ਼

 

****** 

ਕਲ ਦੋਪੈਹਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਥਾ ਦੀ ਰੇਕੌਰਡਿਂਗ :

 

******

 

ਕਲ ਪਿੱਛਲੇ ਪੈਹਰ ਨੂੰ ਸਜੇ ਦਿਵਾਨ ਚ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ :

 

Video Link

https://www.youtube.com/watch?v=pTr2sH5rbIE

 

******

 

Sunrise : 07:08 AM

Sunset : 06:13 PM

Today Aasa Di Vaar was sung by Sarmukh Singh & Sham Singh in the Divine Presence of His Holiness Sri Satguru Uday Singh Ji.

Video Link :

https://www.youtube.com/watch?v=jKrv35dRf5M